Nieuwsitem

Nieuwe gegevens benadrukken aanzienlijke problemen veroorzaakt door nycturie

Milaan, Italië, zondag 17 maart 2013: Uit nieuwe gegevens die vandaag zijn gepresenteerd op het Europese Urologie congres (EAU) blijkt dat nycturie (meerdere malen per nacht opstaan om te plassen) leidt tot een aanzienlijke vermindering van de werkproductiviteit en van vrijetijdsactiviteiten. Dit is geheel in lijn met andere chronische aandoeningen zoals astma, COPD (chronische obstructieve longziekte) en GORZ (gastro-oesofageale refluxziekte).  Door nycturie bleek de werkproductiviteit bij de werkende bevolking met bijna 25% af te nemen.1

Uit verdere onderzoeksresultaten bleek bovendien dat patiënten een verstoorde nachtrust als het vervelendste symptoom zien en dat ongeveer een derde van de personen met nycturie na het plassen wakker blijft en aan slapeloosheid lijdt.

Een gefragmenteerde nachtrust is een ernstige consequentie van nycturie en kan leiden tot slechtere prestaties overdag. De gegevens van twee drie maanden durende, gerandomiseerde en gecontroleerde klinische trials (n=646) zijn geanalyseerd in het kader van een economische evaluatie waarin het effect van nycturie op productiviteit en activiteit werd vergeleken met het effect van andere chronische aandoeningen. De werkproductiviteit werd beoordeeld met een vragenlijst over werkproductiviteit en problemen met het uitvoeren van activiteiten.

Er werd een verlies van werkproductiviteit van 24% gemeten door nycturie. Dit is meer dan wat is gerapporteerd bij een overactieve blaas (10-12%)  en vergelijkbaar met andere niet-urologische chronische aandoeningen zoals GORZ (25%),  zware astma (21%),  COPD (19%)  en constipatie (34%).  Verder lag bij patiënten met nycturie de mogelijkheid om overdag activiteiten uit te voeren 34% lager. 1

In een commentaar op de studieresultaten zei Philip Van Kerrebroeck, Universiteit van Maastricht: "Nycturie is een veelvoorkomend probleem waar circa een derde van alle volwassenen aan lijdt. De overlast van het probleem wordt vaak onderschat en terzijde geschoven als minder ernstig dan andere chronische aandoeningen qua gevolgen voor de kwaliteit van leven en kosten voor de maatschappij.  Uit deze gegevens blijkt echter dat nycturie de slaap en de prestaties overdag schaadt en negatieve gevolgen heeft voor de werkproductiviteit, precies zoals bij veel andere chronische aandoeningen.  Patiënten met nycturie moeten worden behandeld voor deze afmattende aandoening."

De tweede set van gegevens die op de EAU is gepresenteerd, betrof een analyse van subjectieve, door de patiënt gerapporteerde gegevens welke symptomen van nycturie zij het meest vervelend vinden.  De diverse negatieve effecten van nycturie op levenskwaliteit zijn eerder gerapporteerd, maar er zijn tot op heden geen studies verricht waarin patiënten werd gevraagd uit te leggen waarom zij nycturie zo zwaar vinden om mee te leven.

In twee gerandomiseerde studies (n=786, 273 vrouwen, 513 mannen) is aan mannen en vrouwen gevraagd wat zij het vervelendst vonden van het 's nachts op moeten staan om te plassen. De antwoorden zijn woordelijk genoteerd. 2 Verstoring van de nachtrust werd gezien als het grootste probleem veroorzaakt door nycturie (bij 57% van de mannen en 42% van de vrouwen).  Het onvermogen om weer in slaap te vallen was het op een na vervelendste symptoom bij 32% van de mannen en 28% van de vrouwen, terwijl vermoeidheid de volgende ochtend als derde uit de bus kwam (17% van de mannen en 15% van de vrouwen).  De zelfgerapporteerde tekenen en symptomen waren niet significant verschillend tussen mannen en vrouwen.  Leeftijd was echter belangrijk: een kleine subgroep van oudere patiënten noemde specifiek de angst om te vallen, vooral ten gevolge van duizeligheid en lopen door een donker huis om naar het toilet te gaan.

"Ik zie mijn nachtrust nu als een serie korte hazenslaapjes", vertelde een van de patiënten in de studie. "Het lukt me nooit om opnieuw in slaap te vallen.  Ik ga maar de hele nacht tv kijken en voel me de volgende dag ellendig", zei een andere patiënt.

 

[1]Andersson F et al. Nocturia has a strong impact on productivity – a comparison with different chronic diseases. EAU 2013: presented at poster session ‘Nocturia, OAB, metabolic syndrome - towards a new management’, abstract number #406.
[2] Holm-Larsen T et al. “My sleep pattern is a series of naps.” Subjective patient-reported data on what is most bothersome about nocturia. EAU 2013: presented at poster session ‘Nocturia, OAB, metabolic syndrome - towards a new management’, abstract number #405.
[3] Reilly MC et al. The validity and reproducibility of a work productivity and activity impairment instrument. Pharmacoeconomics 1993;4:353-365. doi: 10.2165/00019053-199304050-00006.
[4] Coyne KS et al. The prevalence of lower urinary tract symptoms (LUTS) and overactive bladder (OAB) by racial/ethnic group and age: Results from OAB-POLL. Neurourol Urodyn 2012 Jul 27. doi: 10.1002/nau.22295.
[5] Wahlqvist P et al. Validity of a Work Productivity and Activity Impairment questionnaire for patients with symptoms of gastro-esophageal reflux disease (WPAI-GERD) – results from a cross-sectional study. Value Health 2002;5:106-113.
[6] Chen E et al. Chronic traffic-related air pollution and stress interact to predict biologic and clinical outcomes in asthma. Environ Health Perspect 2008;116:970-975.
[7] Di Bonaventura M et al. The burden of chronic obstructive pulmonary disease among employed adults. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2012;7:211-219.
[8] Sun SX et al. Impact of chronic constipation on health-related quality of life, work productivity, and healthcare resource use: an analysis of the National Health and Wellness Survey. Dig Dis Sci 2011;56:2688–2695.
[9] van Kerrebroeck P et al. The standardization of terminology in nocturia: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurol UroL Urodyn 2002;21:179-83.
[10] van Dijk MM et al: The role of nocturia in the quality of life of men with lower urinary tract symptoms. BJU Int 2010;105:1141.
[11] Asplund R. Nocturia: consequences for sleep and daytime activities and associated risks. European Urology Supplements 2005;3:24-32.

 

Bron: Ingezonden persbericht
26/3/2013

Het overige nieuws

Законы молчат во время войны.

Законы молчат во время войны.

13/3/2019

Baas over je blaas

Online training helpt vrouwen met urineverlies

15/8/2018

Urineverlies? Blijf er niet mee zitten

Minder dan helft van alle mensen met incontinentieklachten zoekt medische hulp. De kans op genezing is nochtans ruim 90%.

8/8/2016

ICCS en ESPU lanceren Werelddag tegen bedplassen in Nederland

De ICCS (International Children's Continence Society: internationale vereniging voor zindelijkheid van kinderen) en de ESPU (European Society of Paediatric Urology: Europese vereniging voor pediatrische urologie) hebben zaterdag 17 oktober aangekondigd als de lancering van de Werelddag tegen bedplassen.

16/10/2015

Schippers: ‘Helderheid voor patiënt over kwaliteit en kosten zorg’

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag een rigoureus plan gepresenteerd dat patiënten het komend jaar meer en betere info geeft over de kwaliteit en kosten van hun zorg.

5/3/2015

Casus: Medicatie van invloed op urineverlies

Jannie Janssense (76) komt bij de huisarts voor controle van haar depressie. Haar man is een half jaar geleden overleden waarna ze toenemend somber is geworden.

20/2/2015

Bijwerking? Melden!

Iedereen kan een bijwerking bij Lareb melden. Ervaart u een bijwerking tijdens het gebruik van uw geneesmiddel(en) of bent u zorgverlener en vermoedt u dat er sprake is van een bijwerking van een geneesmiddel? Meldt dit dan, ook al bent u er niet zeker van.

13/1/2015

Super-microscoop in VUmc brengt diepste van levende cel in beeld

Hoe vernietig je een kankercel? Hoe herstellen hartspiercellen zich? Hoe groeit een hersencel? Vandaag installeert VUmc de meest geavanceerde ‘STED-microscoop voor life sciences’ in de Benelux, waarmee onderzoekers antwoorden denken te vinden op al deze vragen.

2/1/2015

Betere behandeling incontinentieproblemen door nieuwe techniek

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt op donderdag 20 november de MAPLe® gelanceerd: het eerste klinisch gevalideerde systeem voor EMG-registratie en elektrostimulatie van bekkenbodemspieren.

20/11/2014

Bontius Stichting steunt urologisch onderzoek

De afdeling Urologie van het Leids Universitair Medisch Centrum zoekt naar nieuwe wegen voor een effectieve behandeling van zowel prostaat-, blaas- en nierkanker, als bekkenbodem-, incontinentie- en erectiestoornissen.

11/11/2014

(Advertentie)
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Urine-incontinentie.nl toe aan je favorieten! Favorieten
Advertenties