Nieuwsitem

Casus: Medicatie van invloed op urineverlies

Jannie Janssense (76) komt bij de huisarts voor controle van haar depressie. Haar man is een half jaar geleden overleden waarna ze toenemend somber is geworden.

Het voorgeschreven antidepressivum amitryptinine 75mg werkt goed. Ze vertelt opgelucht dat het beter gaat. Op het moment dat de huisarts het consult wil beëindigen, vertelt ze dat ze in toenemende mate last heeft van urineverlies en ze vraagt of ze geen recept kan krijgen voor incontinentiemateriaal.

De huisarts besluit eerst de incontinentie beter in kaart te brengen. Hij wil weten op welke momenten urineverlies optreedt en vraagt haar een mictiedagboek bij te houden. Een week later komt Janssense weer bij de huisarts. Uit het dagboek blijkt dat ze een mictiefrequentie heeft van 10 à 11 keer per dag waarbij ze tussen de 100 en 150 cc per keer plast. Ze blijkt vooral urine te verliezen als ze snel opstaat of moet niezen. Ze vertelt dat ze wel eens urine weg voelt lopen zonder dat ze aandrang heeft. Als ze aandrang heeft, lukt het om de urine nog even op te houden en op tijd het toilet te bereiken
 
Mictiedagboek
 
Hoewel er in eerste instantie sprake lijkt van stressincontinentie, blijkt dat niet uit haar mictiedagboek; haar mictiefrequentie is hoger dan normaal, het mictievolume laag en soms loopt er spontaan urine weg zonder dat ze aandrang heeft. Bij lichamelijk onderzoek ziet de huisarts bij inspectie van de genitalia geen bijzonderheden. Wel heeft Janssense een geringe cystocele (graad 2). Bij onderzoek van de buik valt op dat deze wat bol is en gevoelig bij aanraken. Bij druk op de buik verliest ze een beetje urine. Onder verdenking van een blaasretentie plaatst de huisarts een verblijfskatheter. Er is een retentie van 1200 cc.
 
Veroudering
 
en van de veranderingen die optreden bij veroudering van de blaas is afname van de detrusorkracht waardoor de blaas minder goed geledigd wordt. Geneesmiddelen met een anticholinergische werking kunnen deze afname versterken waardoor retentie kan ontstaan. Vooral bij ouderen is dit een reden om terughoudend te zijn met anticholinergica of een geneesmiddel met anticholinergische werking. Medicatie kan de blaasfunctie nadelig beïnvloeden. Ook bij ouderen is het zinvol om goed inzicht te krijgen in het mictiepatroon en de incontinentie.
 
 
Bron: casus Mednet.nl
20/2/2015

Het overige nieuws

Baas over je blaas

Online training helpt vrouwen met urineverlies

15/8/2018

Urineverlies? Blijf er niet mee zitten

Minder dan helft van alle mensen met incontinentieklachten zoekt medische hulp. De kans op genezing is nochtans ruim 90%.

8/8/2016

ICCS en ESPU lanceren Werelddag tegen bedplassen in Nederland

De ICCS (International Children's Continence Society: internationale vereniging voor zindelijkheid van kinderen) en de ESPU (European Society of Paediatric Urology: Europese vereniging voor pediatrische urologie) hebben zaterdag 17 oktober aangekondigd als de lancering van de Werelddag tegen bedplassen.

16/10/2015

Schippers: ‘Helderheid voor patiënt over kwaliteit en kosten zorg’

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag een rigoureus plan gepresenteerd dat patiënten het komend jaar meer en betere info geeft over de kwaliteit en kosten van hun zorg.

5/3/2015

Casus: Medicatie van invloed op urineverlies

Jannie Janssense (76) komt bij de huisarts voor controle van haar depressie. Haar man is een half jaar geleden overleden waarna ze toenemend somber is geworden.

20/2/2015

Bijwerking? Melden!

Iedereen kan een bijwerking bij Lareb melden. Ervaart u een bijwerking tijdens het gebruik van uw geneesmiddel(en) of bent u zorgverlener en vermoedt u dat er sprake is van een bijwerking van een geneesmiddel? Meldt dit dan, ook al bent u er niet zeker van.

13/1/2015

Super-microscoop in VUmc brengt diepste van levende cel in beeld

Hoe vernietig je een kankercel? Hoe herstellen hartspiercellen zich? Hoe groeit een hersencel? Vandaag installeert VUmc de meest geavanceerde ‘STED-microscoop voor life sciences’ in de Benelux, waarmee onderzoekers antwoorden denken te vinden op al deze vragen.

2/1/2015

Betere behandeling incontinentieproblemen door nieuwe techniek

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt op donderdag 20 november de MAPLe® gelanceerd: het eerste klinisch gevalideerde systeem voor EMG-registratie en elektrostimulatie van bekkenbodemspieren.

20/11/2014

Bontius Stichting steunt urologisch onderzoek

De afdeling Urologie van het Leids Universitair Medisch Centrum zoekt naar nieuwe wegen voor een effectieve behandeling van zowel prostaat-, blaas- en nierkanker, als bekkenbodem-, incontinentie- en erectiestoornissen.

11/11/2014

Bontius Stichting steunt urologisch onderzoek

De afdeling Urologie van het Leids Universitair Medisch Centrum zoekt naar nieuwe wegen voor een effectieve behandeling van zowel prostaat-, blaas- en nierkanker, als bekkenbodem-, incontinentie- en erectiestoornissen.

10/11/2014

(Advertentie)
Print deze pagina uit Print deze pagina
Voeg Urine-incontinentie.nl toe aan je favorieten! Favorieten
Advertenties