Home > Feiten over bedplassen

Facts & figures uit onderzoek van TNS Nipo naar bedplassen

Algemeen

 • Bedplassen komt vaker voor bij jongens (70%) dan bij meisjes (30%).

Ervaringen van kinderen met bedplassen

 • Een op de tien kinderen wordt wel eens gepest vanwege het bedplassen. Dit geldt met name voor jonge kinderen.
 • De meeste kinderen (82%) denken dat zij in bed plassen omdat zij te diep slapen en dus niet wakker worden.
 • Bijna twee derde (62%) van de kinderen denkt dat het bedplassen ooit overgaat.

Bekendheid van ouders met (de oorzaken van) bedplassen

 • Negen op de tien ouders vinden dat hun kinderen niets kunnen doen aan het bedplassen.
 • De meeste ouders geven geen specifieke gebeurtenissen aan die het bedplassen verergeren. Wel noemt een kwart (24%) stress, onder andere veroorzaakt door verhuizingen en andere veranderingen.
 • De helft van de ouders vindt dat de media te weinig aandacht besteden aan bedplassen.

Hulp inschakelen

 • 35% van de ouders zoekt professionele hulp.
 • De voornaamste reden dat ouders van de huidige bedplassers geen professionele hulp in schakelen is dat ze verwachten dat het bedplassen vanzelf overgaat (32%).
 • Ouders (van huidige bedplassers) die hulp zoeken, schakelen meestal de huisarts (40% van de hulpzoekers) of de kinderarts (36%) in.

Medicijnen en bedplassen

 • Medicijnen boeken het snelst effect (in 73% van de gevallen binnen een maand).
 • Een vijfde van alle ondervraagde kinderen krijgt/kreeg medicijnen tegen bedplassen.
 • De voornaamste reden om met medicijnen te beginnen is dat een eerder gebruikte methode niet effectief bleek (40%).

Behandeling van bedplassen

 • 58% van de ouders is van mening dat er iets tegen bedplassen te doen is.
 • Bij de meeste kinderen wordt met een behandeling begonnen als zij ongeveer 3 jaar last hebben van bedplassen.