Home > Hoe gaat de TVT-methode precies in zijn werk?

Hoe gaat de TVT-methode precies in zijn werk?

De TVT-methode is een vrij eenvoudige chirurgische ingreep die onder plaatselijke verdoving of ruggenprik wordt uitgevoerd. De ingreep valt onder wat deskundigen minimaal invasieve chirurgie noemen, dat wil zeggen een ingreep die zo min mogelijk ingrijpt of schade brengt aan het lichaam. In het geval van TVT betekent het dat de buikwand niet wordt geopend en de buikspieren onberoerd blijven.

Het gaat hierbij om een ingreep die gemakkelijk is uit te voeren voor de uroloog of gynaecoloog, die weinig risico’s kent en die bovenal zeer doeltreffend is.

Indien u op advies van uw medisch specialist een TVT laat plaatsen willen wij u op het volgende wijzen. GYNECARE TVT is een operatieve ingreep en daarom niet zonder enig risico. Uw behandelend specialist kan u voor de ingreep informeren over mogelijke complicaties.

Het verloop van de TVT-ingreep

De TVT kan op twee verschillende manieren geplaatst worden, afhankelijk van het oordeel van uw arts. Dit zijn de TVT-ingreep en de TVT-O-ingreep.

De TVT-ingreep

De TVT-ingreep wordt meestal onder plaatselijke verdoving of loco-regionaal (in hetzelfde lichaamsdeel) uitgevoerd. In het algemeen krijgt u ook pijnstillende en kalmerende middelen toegediend. De verdoving wordt toegepast in een klein gebied bij het schaambeen, wat lager achter dit schaambeen en onder de urinebuis, in de vagina. Het verdovende middel werkt gedurende de hele ingreep. U heeft dus geen pijn, en de kalmerende middelen zorgen ervoor dat u zich rustig voelt.

Wanneer de verdoving begint te werken, maakt de specialist twee kleine sneetjes in de buik ter hoogte van het schaamhaar en eentje van 1,5 cm in de vagina, vlak onder de urinebuis. Er wordt een doorgang voorbereid aan weerszijden van de urinebuis; daarna wordt hier met een speciaal instrument een bandje onder geplaatst. Dit bandje wordt vervolgens spanningsvrij, als een soort hangmat, onder de urinebuis gelegd zodat deze voortdurend, en met name tijdens inspanning, wordt ondersteund en elk urineverlies wordt tegengegaan.

Tijdens de ingreep vraagt de specialist u te hoesten om te controleren of het bandje goed zit. Wanneer er geen urineverlies meer optreedt, is de ingreep geslaagd. Uw actieve optreden tijdens deze ingreep verklaart waarom er liever geen algehele narcose wordt toegepast, uitzonderingen daargelaten.

De ingreep duurt in totaal ongeveer 30 minuten.

De TVT-O-ingreep

Het TVT en TVT-O bandje zijn identiek maar de wijze van inbrengen verschilt.

Bij de TVT-O-ingreep wordt het bandje onder de urinebuis geplaatst en komt door het obturator van het bekken (zie afbeelding) ongeveer ter hoogte van de plooien van het dijbeen naar buiten. Bij de TVT-ingreep wordt het bandje onder de urinebuis geplaatst en wordt net boven het schaambeen afgeknipt.


links: TVT-ingreep, rechts: TVT-O-ingreep

Raadpleeg uw specialist voor de wijze van inbrengen die het best bij u past.

Na de TVT-ingreep

Meestal kunt u al na een uur opstaan, eten, drinken en plassen. Doorgaans kunt u dezelfde of de volgende dag weer naar huis gaan en uw gewone werkzaamheden hervatten. Gedurende ongeveer 6 tot 8 weken na de ingreep vergroeit het TVT-bandje stevig met het weefsel eromheen. Zo ontstaat een duurzame ondersteuning van de urinebuis.

Zolang het TVT-bandje nog niet geheel met uw lichaamseigen weefsel is vergroeid, kunt u beter geen zwaar lichamelijk werk doen en niet sporten.

De kans op complicaties bij een TVT-operatie is aanzienlijk kleiner dan bij andere incontinentie-operaties en postoperatieve klachten en pijn komen zelden voor.

Het gebruikte materiaal

De TVT-band is een soepele band van fijngeweven kunststof (polypropyleen Prolene) die al lange tijd wordt toegepast in de medische wereld en goed te verdragen is. Er zijn geen afstotingsverschijnselen waargenomen, zodat de TVT-band duurzaam in het lichaam kan blijven.