Home > Kinderen tot 6 jaar

Kinderen tot 6 jaar

Normaal worden kinderen op de leeftijd van ongeveer 3 jaar droog; jongetjes vaak wat later. Vooral het droog worden ’s nachts kan wel eens moeilijk zijn. Dit heet enuresis nocturna. Het is over het algemeen een kwestie van geduld hebben. Een kind forceren om droog te worden heeft vaak een averechts effect. Het kan ook voorkomen dat een kind droog was en weer in zijn bed gaat plassen of zelfs ook overdag met een natte broek loopt wanneer er een ingrijpende gebeurtenis in het gezin plaatsvindt. Bijvoorbeeld bij de geboorte van een broertje of zusje, als één van de ouders overlijdt of wanneer de ouders uit elkaar gaan.

Kinderen van 6 jaar en ouder

In deze situatie blijkt vaak dat er meerdere familieleden zijn die pas op latere leeftijd droog werden. Ook nu is het onverstandig om druk uit te oefenen op het kind en is het beter om juist warmte te tonen en samen te kijken of er oplossingen zijn, zoals het kind een keer wakker maken om hem/haar te laten plassen. Deze kinderen slapen namelijk vaak erg diep en voelen de prikkel van een volle blaas dan niet. Soms is de slaapkamer te warm (CV uit).

Plast een kind van 6 jaar of ouder nog in bed, dan kan een arts eventueel de diagnose bedplassen stellen. Klik voor meer informatie over bedplassen en de behandeling daarvan. Er kan echter ook sprake zijn van incontinentie.

Bedplassen of incontintentie

Het verschil tussen bedplassen en incontinentie is, dat bij incontinentie de hele dag door urine ongecontroleerd verloren wordt. Gebeurt dit alleen ’s nachts, dan is er meestal sprake van de diagnose bedplassen.

Er is een standaard vragenlijst voor de huisarts, om te bepalen of er sprake is van bedplassen of dat er misschien een andere oorzaak is (bijvoorbeeld incontinentie).

Standaard vragenlijst om te bepalen of er sprake is van bedplassen (enuresis nocturna)

Deze of een vergelijkbare vragenlijst zal uw huisarts gebruiken, indien uw kind ’s nachts in bed plast. Het is de bedoeling om te kijken of er nader onderzoek moet komen naar de oorzaak van het plassen in bed ’s nachts.

 • Heeft het kind overdag alleen natte plekjes in de broek
 • Zijn de droge perioden overdag korter dan 30 minuten
 • De plasfrequentie overdag is 8 of meer
 • De plasfrequentie overdag is 3 of minder
 • Het kind kan de plas vaak niet ophouden
 • Het kind gaat hurken of knijpen om de plas op te houden
 • Het kind moet persen om te plassen
 • Het kind heeft een onderbroken of staccato straal
 • Het kind heeft een slappe straal
 • Het kind druppelt steeds na
 • Het kind heeft perioden met pijn bij het plassen
 • Het kind heeft ooit bloed bij de urine gehad
 • Het kind heeft ooit een urineweginfectie gehad
 • Het kind komt ’s nachts uit bed om te drinken
 • Het kind slaat regelmatig dagen met ontlasting over
 • Het kind heeft alleen een nat plekje in bed (dat wil zeggen: geen kleddernat bed)

Als er één of meer vragen met ‘ja’ beantwoord zijn, dan zal de huisarts waarschijnlijk onderzoeken of er iets anders aan de hand is dan alleen ‘bedplassen’. Zijn alle vragen met ‘nee’ beantwoord en worden er bij lichamelijk en aanvullend onderzoek geen afwijkingen gevonden, dan kan de huisarts de diagnose bedplassen stellen.