Home > Mictieklachten (LUTS)

Mictieklachten (LUTS)

Wat is BPH?

Vaak gebruikt men de term BPH (Benigne Prostaat Hyperplasie) om de oorzaak voor mictieklachten, als gevolg van prostaatvergroting, te beschrijven. BPH is weliswaar de meest waarschijnlijke, maar niet de enige mogelijke oorzaak van mictieklachten bij een mannelijke patiënt. Duidelijke oorzaken voor het ontstaan van BPH zijn niet bekend. Mogelijke risicofactoren zijn overgewicht, roken, alcoholmisbruik en hypertensie.

In de afgelopen tien jaar is duidelijk geworden dat BPH een progressieve aandoening is. Voortgang van de ziekte wordt gekenmerkt door een toename in het prostaatvolume, verergering van LUTS en een minder sterke urinestraal.

Is er een verband tussen prostaatgrootte en de ernst van de LUTS klachten?

Er bestaat weinig relatie tussen de grootte van de prostaat en de ernst van de mictieklachten. De vergroting van de prostaat kan door druk op de urethra (plasbuis) onder andere leiden tot een zwakke straal (obstructie), maar ook tot irritatieve klachten zoals het vaak plassen en een verhoogde plasaandrang. Daarbij kan spierinstabiliteit en later spierzwakte, leiden tot resturine of ophoping van urine in de blaas. Bij ernstiger klachten wordt de patiënt doorverwezen naar de uroloog.

Symptomen van LUTS komen ook voor bij andere aandoeningen zoals: Urethravernauwingen, prostatitis, blaasstenen, een overactieve blaas, urineweginfecties, neurogene ziekten en ook bepaalde medicatie kan deze symptomen geven (parasympathicolytica, tricyclische antidepressiva, diuretica).

De behandeling van LUTS

De behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten en de hinder die de patiënt erdoor ondervindt en bestaat uit:

  • Afwachtend beleid en adviezen.
  • Behandeling van de symptomen (alfablokkers/muscarineantagonisten).
  • Het remmen van de groei van de prostaat (5-alfa-reductaseremmer).
  • Combinatietherapie van een alfablokker en 5-alfa-reductaseremmers.
  • Minimaal invasieve ingreep zoals Transurethrale microwave thermotherapie (TUMT)
  • Chirurgie (waaronder laserbehandelingen via de plasbuis, TURP (schraaptechniek via de plasbuis) of zelfs open chirurgie via de onderbuik).

De behandeling van mannen met LUTS vereist een individueel afgestemde benadering en therapie en wordt dus bepaald door de ernst van de symptomen, het lichamelijk en aanvullend onderzoek, leefstijlkenmerken, maar ook zeker van de verwachtingen van de patiënt en zijn risicofactoren en eerdere ingezette behandelingen. De behandeling kan dus zeker door de huisarts worden ingezet middels adviezen en bepaalde vormen van medicamenteuze therapie, maar zal bij falen hiervan tot verwijzing naar de uroloog leiden.