Home > Urine-incontinentie bij ouderen

Urine-incontinentie bij ouderen

In verpleeghuizen is verlies van urine (en ook van ontlasting) één van de grootste problemen. Wanneer bij ouderen – in het bijzonder zeer oude mensen – de hersenen niet meer goed functioneren, wordt aandrang vaak te laat geconstateerd. Als daar een verminderd vermogen om een aantal handelingen te coördineren en om te lopen bij komt, kunnen ouderen te laat bij de WC komen.

Ook kan het gebruik van een zogenaamde plaspil, die vaak gegeven wordt vanwege bepaalde hartproblemen, incontinentie veroorzaken: de urineproductie neemt toe en dus ook de aandrang. De man of vrouw in kwestie kan niet meer zo hard naar het toilet lopen en er gebeurt dan al snel een ongelukje.