Home > Urineverlies bij mannen

Urineverlies bij mannen

Urineverlies bij mannen heeft bijna altijd als oorzaak dat er iets met de prostaat aan de hand is. Meestal is dat een goedaardige vergroting van de prostaat. In extreme situaties kan de plasbuis door een goedaardige vergroting van de prostaat zodanig dichtgeknepen worden dat er een zogenaamde overloopblaas ontstaat. Dat is een overvolle blaas die nauwelijks nog geleegd kan worden en telkens een scheutje urine kwijtraakt wanneer de druk op de blaas iets toeneemt, zoals bij het opstaan uit een stoel, bij hoesten en dergelijke. Ook na een operatie wegens prostaatkanker kan incontinentie optreden.

Stress-incontinentie komt bij mannen alleen voor als complicatie van een operatie vanwege een goedaardige vergroting van de prostaat (de TURP-operatie) of vanwege kanker (na radicale prostatectomie). Urge-incontinentie kan veroorzaakt worden door een blaassteen, of bij een infectie en wordt meestal gezien kort na (wederom) een TURP. In dit verband wordt verwezen naar de website Prostaat.nl, hoofdstuk TURP. Bij verdenking op een prostaatvergroting moet een prostaatonderzoek plaatsvinden zoals dat ook beschreven is op de website Prostaat.nl.