Home > Veelgestelde vragen over de TVT-methode

Veelgestelde vragen over de TVT-methode

U bent een vrouw en u heeft last van stress-incontinentie. U overweegt een operatieve ingreep met de TVT-methode maar u heeft nog een aantal vragen.

Bestaat er een minimale hoeveelheid urineverlies waarbij een operatie raadzaam is?

De keuze voor een behandelmethode is niet gebaseerd op de hoeveelheid urineverlies. Ongecontroleerd urineverlies kan echter wijzen op stress-incontinentie, die met de TVT-methode succesvol kan worden behandeld.

Is de behandeling ook nog mogelijk voor oudere vrouwen?

Ja, de TVT -methode is geschikt voor de behandeling van vrouwen van alle leeftijden.

Is de behandeling ook al mogelijk voor jongere vrouwen?

Ja, de TVT -methode is geschikt voor vrouwen van alle leeftijden. Heeft u echter nog een kinderwens, dan is deze ingreep in dat geval af te raden.

Moet ik lang in het ziekenhuis blijven?

Die beslissing wordt genomen door uw behandelend specialist, maar ziekenhuisopname duurt maar zelden langer dan 48 uur. De meeste patiënten blijven niet langer dan 24 uur.

Is het pijnlijk?

Aangezien de gynaecoloog of uroloog niet in de buik snijdt, ontstaan er weinig wonden bij de ingreep en is deze niet erg pijnlijk. Om eventuele pijn te voorkomen en de patiënt gerust te stellen, worden er altijd pijnstillers toegediend.

Hoe lang duurt de ingreep?

De ingreep duurt gemiddeld 30 minuten.

Moet ik lang ziekteverlof opnemen?

In het algemeen geldt er een ziekteverlof van 4 weken, maar dat kan worden aangepast afhankelijk van de inspanning die nodig is bij uw werk.

Moet ik geneesmiddelen innemen?

Afhankelijk van het geval zullen er vóór de operatie ter voorkoming van eventuele infecties voor korte tijd antibiotica worden voorgeschreven.

Uit de resultaten is gebleken dat er slechts heel zelden infecties optreden. Infectie van de prothese zelf is nooit waargenomen.

Wat betreft urineweginfecties na de operatie: deze komen ook praktisch niet voor aangezien het plassen al heel snel weer normaal is.

Wanneer kan ik weer volledig functioneren?

De patiënte staat meestal een uur na de operatie op en kan dan eten, drinken en plassen. In de eerste weken is het belangrijk dat u uw lichaam niet teveel belast en niet te zwaar tilt, sport, etcetera. Na 6-8 weken kunt u uw dagelijkse activiteiten weer volledig uitoefenen. U moet alleen te zware inspanning zoals het dragen van een gewicht van meer dan 2 of 3 kilo vermijden.

Wanneer kan ik weer seksueel actief worden? En sportief?

Het wordt aangeraden om 4 weken te wachten alvorens weer seks te hebben of sport te beoefenen.

Moet ik terugkomen op het spreekuur?

9 van de 10 vrouwen kunnen vanaf de eerste avond na de ingreep weer normaal plassen, ook al gaat dat soms nog wat moeizaam.

Er zijn geen echt infectieuze of pijnlijke complicaties na de operatie. Een enkel controlebezoek bij uw behandelend specialist 4 weken na de operatie is in het algemeen voldoende.

Moet ik over een paar jaar opnieuw een ingreep ondergaan?

Gezien de resultaten van deze methode, en in vergelijking met de oudere technieken, zijn de urologen en gynaecologen die de methode uitvoeren zeer optimistisch over de uitkomst van deze ingreep op lange termijn.

Tot nu toe kent men geen enkel geval waarbij de wond in de vagina niet genas, het bandje werd afgestoten of het slijmvlies van de urinebuis werd beschadigd.

Kan ik last krijgen van het bandje?

Nee, de eerste dagen kunt u een beetje een ongemakkelijk gevoel hebben, maar dat verdwijnt snel.

Kan het bandje gaan scheuren?

Nee. Het is gemaakt van een in de chirurgie veel gebruikt materiaal, polypropyleen, dat zijn weerstandsvermogen in de loop der tijd behoudt, maar zich tegelijkertijd aanpast aan de belasting door het lichaam.

Ik ben geïnteresseerd in deze techniek, maar tot wie moet ik me wenden?

Deze methode wordt in de meeste ziekenhuizen in Nederland uitgevoerd. U kunt in de ziekenhuislijst zien welk ziekenhuis bij u in de buurt de TVT-methode uitvoert. Tevens kunt u de ziekenhuislijst en de TVT-patiëntenbrochure uitprinten en meenemen naar uw arts (huisarts, gynaecoloog, uroloog of revalidatiespecialist) en er verder met hem/haar over praten.

Hoe zijn de kansen op genezing na plaatsing van de TVT-methode?

Na plaatsing van TVT is 84.7% van de vrouwen weer continent (d.w.z. dat ze de urine kunnen ophouden) en bij nog eens 10.6% levert het een duidelijke vermindering van de klachten op. Slechts bij 4.7% (meestal mengvormen van stress- en aandrangincontinentie) treedt geen verbetering op.

Heeft de TVT-methode bijwerkingen?

De TVT-methode voor de behandeling van stress-incontinentie is in z’n geheel zeer vriendelijk voor de patiënte. Complicaties komen zeer zelden voor.

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen kort na de operatie complicaties ontstaan bij het ledigen van de blaas evenals urineweginfecties in de eerste maanden na de operatie.

Welke risico’s zijn er verbonden aan de TVT-operatie?

Het lichaam wordt met deze minimaal invasieve ingreep weinig belast. Pijn komt zelden voor en is nooit zeer hevig. Er bestaan de normale risico’s van een operatie onder lokale anesthesie, die echter veel geringer zijn dan ingrepen onder volledige narcose. Uw arts kan u informeren over mogelijke risico’s met betrekking tot uw lichamelijke gesteldheid.

TVT kan gepaard gaan met complicaties ten gevolge van het inbrengen van de naalden, zoals bloedingen achter de schaamstreek of blaasverwondingen. Na de operatie kunnen zich moeilijkheden voordoen met betrekking tot het ledigen van de blaas en infecties.

Problemen op lange termijn hebben zich tot nog toe niet voorgedaan. TVT is een operatieve ingreep en daarom niet zonder enig risico. Over mogelijke complicaties tijdens deze behandeling kunt u bij uw arts terecht.

Wanneer is het weer mogelijk normaal te plassen?

De meeste vrouwen kunnen ongeveer twee uur na de operatie weer normaal plassen.

Welke vooronderzoeken zijn noodzakelijk om vast te stellen of ik voor een behandeling in aanmerking kom?

Voor de keuze van de beste therapie dient er een algemeen medisch alsmede een gynaecologisch / urologisch onderzoek plaats te vinden. Wanneer u kiest voor een operatie, dient er altijd een urodynamisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Voordat uw arts u een operatie adviseert, zal hij u vaak eerst conservatieve (niet-operatieve) therapieën als een bekkenbodemtraining of Bio-feedback aanbevelen.

Uit welk materiaal bestaat de TVT?

Het TVT-bandje is een soepele kunststof band met een netvormige structuur. Het bestaat uit een netweefsel van polypropyleen (PROLENE, Ethicon GmbH, Norderstedt) dat al lange tijd wordt toegepast in de medische wereld en bijzonder goed wordt verdragen. Dit is zeer belangrijk, aangezien de band na enige tijd vergroeit met het eigen weefsel en de natuurlijke elasticiteit van de bekkenbodem weer herstelt.

Kun je na de ingreep iets van de band zien?

De TVT wordt niet zichtbaar in het lichaam geplaatst. De sneetjes die nodig zijn voor het plaatsen van de band zijn zeer klein (1-1,5 cm). Deze helen snel en zijn na de operatie meestal nauwelijks meer te zien.

Kan de band weer worden verwijderd?

De werking van de TVT is gebaseerd op het feit dat het stevig vergroeit met het eigen bindweefsel en niet meer wordt verwijderd. Bij overcorrectie, d.w.z. een te strakke plaatsing van de band, kan deze worden doorgeknipt wat echter geen afbreuk doet aan het succes van de operatie.

Is er nog een operatie nodig, wanneer er na jaren weer ongewenst urineverlies optreedt?

De TVT doet zijn werk blijvend, om die reden is doorgaans slechts een enkele ingreep noodzakelijk. In zeer uitzonderlijke gevallen wordt bij een nieuwe verzwakking van de bekkenbodem en/of hernieuwde stress-incontinentie klachten een tweede TVT toegepast, waarbij de eerste band in het lichaam blijft.

Moet ik na de operatie nog steeds incontinentiemateriaal gebruiken?

84.7 % van de vrouwen is na de operatie volledig continent en heeft geen incontinentiemateriaal meer nodig.

Kan de TVT-methode ook worden toegepast bij vrouwen die al heel lang last hebben van stress-incontinentie?

De TVT zorgt in elk stadium van stress-incontinentie voor een genezing of vermindering van de klachten. In principe dient deze behandeling echter pas bij zware vormen van stress-incontinentie te worden toegepast.

Kan ik na een TVT-operatie nog kinderen krijgen?

Uw seksuele leven wordt niet nadelig beïnvloed door TVT. Wanneer u nog kinderen wilt krijgen, is deze operatie af te raden.

Is de behandeling alleen via een verwijsbrief mogelijk?

Uw huisarts of behandelend specialist kan u verwijzen naar een specialist of een kliniek die deze ingreep verricht. Wanneer u heeft gekozen voor de TVT-methode zal uw arts u meedelen dat hij u doorverwijst voor een “TVT Tension-Free Vaginal Tape”-operatie.